Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai nghiên cứu để tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với nhiều nội dung, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan.

Các ý kiến thẩm định, tham gia của Ban Kinh tế Trung ương nhìn chung có chất lượng, thể hiện quan điểm rõ ràng, qua đó giúp các cơ quan liên quan và cấp có thẩm quyền có thêm cơ sở xem xét, quyết định, nhất là các vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUYỀN TRANG

Bên cạnh công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, công tác theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Đảng về kinh tế tiếp tục được Ban Kinh tế Trung ương quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Thông qua theo dõi, giám sát, Ban Kinh tế Trung ương đã phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế, xã hội, từ đó kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để các chủ trương, chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thông tin, trao đổi để các cơ quan chức năng kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Bởi đây là năm mà Ban Kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình nhiều Đề án quan trọng lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua, ban hành những chủ trương, định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có thể thấy đó là một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án.

Và mặc dù trong điều kiện công tác còn có những khó khăn nhất định, nhưng các vụ, đơn vị đã rất cố gắng để tổ chức thực hiện các công việc được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, các đơn vị đã tập trung tham mưu, xây dựng các kế hoạch và hệ thống các văn bản liên quan phục vụ việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; qua đó, giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện các đề án, nhận được sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUYỀN TRANG 

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập thể Lãnh đạo Ban và người đứng đầu các đơn vị nâng cao quyết tâm chính trị và trách nhiệm nêu gương; các cấp ủy Đảng cần vào cuộc cùng với chính quyền bảo đảm điều kiện công tác, môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị; phát huy tốt hơn nữa truyền thống và các bài học kinh nghiệm để triển khai công tác trong thời gian tới; xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch cho từng đề án một cách khoa học, bám sát thực tiễn; cần phân định rõ trách nhiệm của từng người, từng khâu trong hệ thống, đặc biệt trong đề án, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về công việc của đơn vị mình; nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ, thường xuyên đào tạo, tập huấn, cập nhật thông tin.

ANH VIỆT