Theo Bộ KH&ĐT, đây là bản quy hoạch vùng đầu tiên được triển khai thực hiện theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch, được Chính phủ giao cho Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (ngày 17-11-2017) về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

ĐBSCL là vùng lãnh thổ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước, không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an toàn, an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản, mà còn là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Với ý nghĩa là quy hoạch vùng đầu tiên được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Bộ KH&ĐT mong muốn xây dựng bản quy hoạch có chất lượng cao, phấn đấu trở thành điển hình mẫu mực về quy hoạch vùng, để làm kinh nghiệm cho các quy hoạch vùng khác. Mặt khác, Quy hoạch vùng ĐBSCL sau khi được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan, như quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… Do đó, Quy hoạch vùng ĐBSCL có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết bài toán tổng thể về phát triển vùng, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, làm cơ sở cho các ngành, các địa phương triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả cao”.

Tin, ảnh: BỈNH HIẾU