Theo đó, đề án được triển khai từ 2021-2025 với mục tiêu chung là công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước trên cơ sở thông tin. Số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa:TTXVN

Các số liệu kiểm kê về tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước là số liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước. Làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước, lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. Hướng tới việc bảo đảm an ninh tài nguyên nước, phát triển kinh tế-xã hội và chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước...

QUỐC BẢO