Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I là 72.393 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán Chính phủ giao. Chi ngân sách địa phương là 12.558 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán đầu năm, bằng 91,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 đạt 1.078 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020, tính chung trong quý I/2021 đạt 3.118 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt 2.177 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm, đạt 6.988 triệu USD, tăng 4% (cùng kỳ giảm 21,3%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3-2021 tăng 12,9% so với tháng trước đó và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung quý I, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,7%, gấp 1,75 lần cùng kỳ so với cùng kỳ (tăng 4,4%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng 2 và tăng 1,6% so cùng kỳ năm 2020. Quý I/2021 đạt 145.900 tỷ đồng, tăng 6,8%, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Hàng hóa được cung ứng dồi dào, đa dạng, giá bán tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng trong dịp Tết. Thành phố đã thực hiện tốt hoạt động kết nối, tiêu thụ nông, thủy sản các tỉnh, TP và quận, huyện trên địa bàn gặp khó khăn về tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19….

leftcenterrightdel
Dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ số kinh tế quý I năm 2021 của TP Hà Nội đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2020. 

Về thu hút đầu tư phát triển, trong quý I, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 67.165 tỷ đồng, tăng 8,2%, gấp 1,58 lần so với cùng kỳ; thu hút 101,5 triệu USD vốn FDI (trong đó 69 dự án mới với số vốn 49,8 triệu USD; 22 dự án bổ sung vốn đầu tư với số vốn 51,7 triệu USD); đã phê duyệt chủ trương cho 20 dự án vốn ngoài ngân sách (bao gồm dự án mới và tăng vốn), tổng số vốn 3.241 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận cho 5.873 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký đạt 59.800 tỷ đồng.

Trong tháng 3-2021, kinh tế Thủ đô bắt đầu tăng tốc và tăng trưởng ổn định và đi đúng hướng theo kế hoạch và mục tiêu chung của năm 2021.

Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, ngành du lịch Thủ đô vẫn khó khăn. Khách du lịch giảm mạnh do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Khách quốc tế tháng 3-2021 giảm 81,6% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đạt 280.000 lượt, giảm 87,7% (quý I/2020 giảm 47,2%), trong đó khách quốc tế 50.000 lượt, giảm 92,5%, (cùng kỳ giảm 36,9%); khách nội địa 230.000 lượt, giảm 85,7% (cùng kỳ giảm 48,2%).

Hiện tại, TP Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với thực hiện năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 16.780 triệu USD. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu...

Tin, ảnh: TUẤN SƠN