leftcenterrightdel
Hội viên được vay vốn phát triển nghề thủ công mỹ nghệ.

Báo cáo tại hội nghị, năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa có 412 tổ vay vốn do HND, Hội LHPN quản lý với 8.038 thành viên. Giai đoạn 2016 - 2020, Agribank Khánh Hòa đã giải quyết cho 38.774 lượt tổ viên các tổ vay vốn thông qua HND, Hội LHPN vay với doanh số giải ngân 2.578 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt 611 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12%/dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân và chiếm 7,1%/tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Trong thời gian tới, Agribank Khánh Hòa cùng với các cấp hội tiếp tục công tác phối hợp nhằm mở rộng tín dụng nâng cao chất lượng công tác cho vay thông qua tổ vay vốn với một số mục tiêu cụ thể như: Tăng số lượng tổ vay vốn bình quân 5%/năm; tăng số lượng thành viên trong tổ 5%/năm; phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng năm tối thiểu 15- 20%/năm; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 0,5% so với tổng dư nợ cho vay qua tổ hội…

Tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần tuyên truyền, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015 của Chính phủ, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Agribank Khánh Hòa thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiê%3ḅp, nông thôn; phối hợp chặt chẽ trong công tác vay, quản lý tổ vay, thu hồi nợ; tổ chức tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuâ%3ḅt cho các hộ vay vốn; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh… chủ động giúp đỡ hội viên tìm đầu ra, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH