Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 600 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg; đồng thời quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đối với các loại xăng, dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tối đa là: Xăng E5RON92 tối đa 18.503 đồng/lít; xăng RON95 tối đa 19.380 đồng/lít; dầu diesel tối đa 15.175 đồng/lít; dầu hỏa tối đa 13.954 đồng/lít; dầu mazut tối đa 11.652 đồng/kg.

Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ đầu năm đến nay.

THANH HẢI