leftcenterrightdel
Sâu keo ăn hại cây bắp (ngô) của người dân địa phương.

Đã có hơn 7.490 ha cây trồng các loại đã bị sâu keo và virus gây hại, trong đó hơn 5.670 ha cây trồng ở 12/17 huyện thị, thành phố bị sâu keo ăn hại. Đây là dịch bệnh cây trồng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Để bảo đảm vụ mùa cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan nguồn dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất, ổn định cuộc sống cho bà con, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch sâu bệnh gây hại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức điều tra, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các loại sâu, bệnh gây dịch hại trên từng loại cây trồng; nguồn gốc dịch bệnh, hướng dẫn nông dân kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng gây thiệt hại đến sản xuất.

Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, chú trọng sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học; điều tra, xác định các giống bắp có khả năng kháng, chống chịu với sâu gây hại; đánh giá mức độ nhiễm bệnh của các giống mỳ, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc giống mỳ sạch bệnh và thông tin cho nông dân biết để trồng.

Cấp ủy, chính quyền của 17 huyện, thị, thành phố tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, hướng dẫn chỉ đạo nông dân biện pháp phòng, trừ dịch bệnh.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI