Theo quyết định, khu công nghiệp và khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%. Với khu du lịch Lăng Cô và Nghĩa trang Trường Đồng, sẽ điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) thành đường nội bộ khu du lịch. Kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến Quốc lộ 1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30m. Điều chỉnh chức năng khoảng 180ha đất tại phía nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Mở rộng quy mô Nghĩa trang Trường Đồng từ 3,5ha thành khoảng 20ha; khu du lịch Bãi Chuối điều chỉnh từ khoảng 120ha thành khoảng 220ha. Khu du lịch Cảnh Dương, điều chỉnh chức năng khoảng 270ha đất phát triển du lịch và dịch vụ sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Điều chỉnh tầng cao tối đa các công trình cao tầng trong Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô: Khu vực Lăng Cô tối đa 40 tầng (+150m), khu vực Cảnh Dương tối đa 40 tầng (+150m), khu vực Cù Dù tối đa 25 tầng (+90m)...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện "Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2025" đã được phê duyệt.

MINH HƯNG