leftcenterrightdel
Khách hàng giao dịch tại SeABank được tư vấn chu đáo về các gói tín dụng.  

Trước tình hình đó, NHNN Việt Nam đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các tổ chức tín dụng công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. 

Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN Việt Nam mà các tổ chức tín dụng không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung. Đồng thời, NHNN Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, cũng như cân đối đủ nguồn vốn để cấp tín dụng, tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và tích cực giảm lãi suất cho vay. 

ANH VIỆT 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.