Để vận hành tốt các hoạt động phục vụ cho “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022”, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành và thực hiện nghiêm túc văn bản, phương án của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên và nhân viên chuyên môn kiểm tra hệ thống điện tại Quảng trường 7-5.

Theo đó, không thực hiện cắt điện tiết giảm sản lượng, không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện trong các ngày từ 1 đến hết ngày 3-10 tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội (trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của cấp trên).

Sử dụng các nguồn điện hiện có, gồm: Nguồn cấp điện chính (lưới điện Quốc gia) và lưới điện của địa phương (các nhà máy thủy điện trên địa bàn) để cung cấp an toàn, ổn định cho các địa phương nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội.

Tùy thuộc từng thời điểm trong ngày, phụ tải khu vực và công suất nguồn phát để cung cấp cho các phụ tải ưu tiên hoặc cho lưới điện chung.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, các điện lực trực thuộc chuẩn bị tốt phương án nhằm cung cấp điện ổn định cho các tình huống mất điện lưới Quốc gia, sự cố máy biến áp hay sự cố vĩnh cửu trên các Lộ quản lý, vận hành.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, các điện lực trực thuộc còn chủ động lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ Ngày hội tại các địa điểm nêu trong Thông báo số 1759/TB-BTC. Tăng cường quản lý vận hành, kiểm tra rà soát và xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống điện, thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật của lực lượng vận hành, chấp hành nghiêm quy trình, quy định không để xảy ra sự cố chủ quan. Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

leftcenterrightdel
Nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra, thực hiện thử điện ĐZ 22kV, sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện cho sự kiện “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022”.

Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội. Xây dựng phương án đảm bảo điện, bố trí máy phát điện dự phòng nhằm cung cấp điện an toàn, tin cậy tại các địa điểm tổ chức. Hạn chế các công tác trên lưới điện có cắt điện không thật cần thiết trong thời gian diễn ra Ngày hội.

Duy trì nghiêm chế độ trực, đảm bảo an toàn điện tại các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu trong thời gian diễn ra Ngày hội.

leftcenterrightdel
Nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra hệ thống lưới điện, sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện cho sự kiện “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022”.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm nội dung các văn bản của trên và Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Các Điện lực trực thuộc lập và thực hiện phương án cụ thể, nhằm cấp điện chi tiết cho các khu vực diễn ra những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch… phải đảm bảo nguồn điện Diezel dự phòng và bố trí lực lượng ứng trực (bao gồm xử lý sửa chữa hư hỏng đối với đường dây thiết bị do Ban tổ chức lắp đặt). Có phương án huy động, rải quân khi có tình huống sự cố, hư hỏng xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra hệ thống đường dây, thiết bị sau vị trí lắp đặt đo đếm thuộc ranh giới tài sản của khách hàng đảm bảo vận hành an toàn, phòng chống cháy nổ. Phương án hoàn thành trước ngày 22-9-2022 chuyển Công ty phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên: Ngoài việc chấp hành và thực hiện nghiêm theo công văn chỉ đạo của ngành và địa phương, Công ty Điện lực Điện Biên còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các điện lực trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư… Tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh máy móc, thiết bị, kênh mương, lập phương án vận hành cho nhà máy theo từng chế độ. Duy trì chấp hành nghiêm túc quy trình vận hành và xử lý sự cố, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin, liên lạc, bảo đảm an toàn lao động và an toàn phòng, chống cháy nổ…

Bài, ảnh: HÀ KHÁNH