leftcenterrightdel
Diễn đàn chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến. Ảnh: TTXVN. 

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về những xu thế phát triển nông nghiệp của khu vực và thế giới, kịch bản chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đến năm 2035 và những vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng số hóa.

ĐOÀN VIỆT