Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, mặc dù năm 2020 kinh tế thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của thiên tai, lũ lụt và đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực, thực hiện và hoàn thành mục tiêu kép về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2011-2020 ngành Hải quan đã nỗ lực, bám sát các yêu cầu để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược hiện đại hóa hải quan Việt Nam (2011-2020) theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả đạt được đã góp phần đưa hải quan trở thành một trong những đơn vị đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức quản lý. Cụ thể về hoàn thiện thể chế: Hệ thống pháp luật về hải quan liên tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, kịp thời. Luật Hải quan sửa đổi (2014) được Quốc hội thông qua đã đặt nền tảng cho việc đổi mới toàn diện hoạt động hải quan, tạo cơ sở pháp lý để áp dụng phương thức quản lý hải quan hiện đại trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt

Về thủ tục hải quan đã thực hiện bằng phương thức điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS tiên tiến hàng đầu thế giới (do Nhật Bản tài trợ) tại 100% các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, 100% các Chi cục Hải quan trên cả nước, 100% các loại hình hải quan cơ bản; với 99,56% tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đạt 99,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và hơn 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước;

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đã làm thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tính đến ngày 31-12-2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 207 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai, với xấp xỉ 3,55 triệu hồ sơ của hơn 43,8 nghìn doanh nghiệp.

Trong công tác thu ngân sách, hải quan Việt Nam đã cải cách toàn diện thủ tục thu nộp thuế và lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển từ nộp thuế, lệ phí thủ công sang nộp thuế lệ phí điện tử, giúp doanh nghiệp nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, giảm mạnh thời gian và chi phí để thực hiện thủ tục nộp thuế. Năm 2020, với sự nỗ lực và hỗ trợ cộng đồng DN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kết quả thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31-12-2020 đạt 317.090 tỷ đồng, bằng 93,8% dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp, tổ chức lực lượng quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là chủ trì và phối hợp triển khai nhiều chuyên án ma túy lớn. Đồng thời, đã xây dựng bộ máy cơ quan hải quan ở cấp Trung ương và địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cũng chia sẻ, trong thời gian tới Tổng cục Hải quan sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Hoàn thành xây dựng, triển khai quản lý hải quan hiện đại tập trung gồm: Hệ thống thể chế hiện đại, đồng bộ; hệ thống quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa; hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị thông minh; hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa; làm tốt hơn và hiệu quả hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả…

Tin, ảnh: HOÀNG LAN