Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Vũ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 179 đại biểu đến từ 20 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BSR.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tái cấu trúc công ty; củng cố bộ máy, nâng cao năng lực quản trị; vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định; thực hiện chiến lược dầu thô; tập trung nguồn lực cho dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất.

leftcenterrightdel

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết: 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (Đảng ủy BSR) thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực, trách nhiệm, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BSR đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong 5 năm qua, BSR đã sản xuất 33,2 triệu tấn sản phẩm các loại, vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 22 nghìn tỷ đồng, vượt 21%. Nộp ngân sách nhà nước 56 nghìn tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua, BSR đã hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 1-7-2018 và thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay: Mô hình Nhà máy - Công ty.

BSR cũng đã xây dựng và triển khai chiến lược vận hành-bảo dưỡng; chiến lược kiểm tra thiết bị; tập trung xây dựng Văn hóa an toàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống an toàn công nghệ trên phạm vi toàn nhà máy; hoàn thiện Hệ thống quản trị sản xuất, chuẩn hóa hệ thống quy trình quản lý sản xuất theo mô hình hiện đại với mục tiêu quản lý chặt chẽ toàn bộ nghiệp vụ sản xuất xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra của Nhà máy. Giai đoạn 2015-2020, NMLD Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu từ 100 - 110%. Tính đến hết tháng 4-2020, BSR đã tích luỹ được 25 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và tài sản Nhà máy đã được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng các giải pháp kỹ thuật là thành tựu nổi bật, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho NMLD Dung Quất. BSR đã triển khai áp dụng được 122 giải pháp sáng kiến cấp công ty, 33 giải pháp sáng kiến cấp Tập đoàn và tỉnh Quảng Ngãi, 10 giải pháp sáng kiến cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, BSR đã hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành sản xuất, quản trị điều hành với tổng số tiền làm lợi cho BSR gần 67 triệu USD.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy BSR đã tổ chức 5 Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương khóa XII; 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 1 lớp triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BSR đã phát triển thêm 221 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 279. Kết quả kết nạp đảng viên mới so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ BSR: Kết nạp 221 đảng viên mới/chỉ tiêu kết nạp ít nhất 200 đảng viên, chiếm tỷ lệ 110,5 %.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của BSR. Tổng số tiền tiết kiệm từ năm 2015 đến hết năm 2019 là hơn 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, BSR luôn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với tổng chi phí trên 185 tỷ đồng theo nguồn kinh phí phân bổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nguồn kinh phí do BSR tự thực hiện.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ BSR trong 5 năm qua.

Mục tiêu tổng quát Đảng ủy BSR đưa ra trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao; năng động, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, khả năng thích ứng với sự thay đổi của chính sách vĩ mô và môi trường kinh doanh, đảm bảo ưu thế về năng lực cạnh tranh của BSR; là đơn vị kinh doanh hiệu quả và đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, lao động giỏi, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ trọng yếu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả NMLD Dung Quất và xây dựng thành công Dự án Nâng cấp Mở rộng nhà máy”.

leftcenterrightdel
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ BSR trong 5 năm qua vào sự phát triển tỉnh Quảng Ngãi và PVN, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí cho rằng Đảng bộ và người lao động BSR cần phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, tận dụng kinh nghiệm thực tiễn trong 23 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng bộ BSR cần chỉ đạo và thực hiện tốt đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất; vận hành NMLD Dung Quất sau bảo dưỡng an toàn, ổn định; xây dựng chiến lược dầu thô cho Nhà máy hiện tại và sau khi nâng cấp mở rộng thành công. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, BSR cần tập trung triển khai hoàn thành dự án nghiên cứu mở rộng NMLD Dung Quất, thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, Ban chấp hành khóa mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ban chấp hành bầu đồng chí Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; bầu đồng chí Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy. Ban chấp hành cũng bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trong đó đồng chí Hà Đổng - Thành viên HĐQT BSR giữ chức Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: BÌNH SƠN