Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt. Theo ông Phan Ngân Sơn, hoạt động của Cục Cục SHTT vẫn còn có những khó khăn, tồn tại do lượng đơn nộp SHCN nộp vào tăng cao trong khi nguồn lực, hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu; việc các nhiệm vụ CNTT chậm triển khai làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của Cục. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật xuống cấp đáng kể, chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc...

Để giải quyết những bất cập trên, ông Phan Ngân Sơn khẳng định, trong năm 2021, Cục SHTT sẽ Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, cũng như tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT phục vụ cho công việc chuyên môn của cục.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong những năm qua, Cục SHTT đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác phát triển triển tài sản trí tuệ của các trường, viện, cũng như có các biện pháp nâng cao nhận thức về SHTT.

Nhất trí với dự thảo Báo cáo công tác của cục, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Cục SHTT đạt được trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng đề nghị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, cục cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Cục trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí: Hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các bộ, ngành và địa phương. SHTT dần trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc cải tạo Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam. Cam kết với Bộ trưởng, cục sẽ tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ được Bộ trưởng giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: THU HIỀN