Tham dự đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty CNG Việt Nam và đặc biệt có sự tham dự của các cổ đông và người đại diện cổ đông nắm giữ 15.653.708 cổ phần, tương đương 57,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, ông Vũ Văn Thực, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CNG Việt Nam đã nhấn mạnh: Năm 2021 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn; tuy nhiên với sự hỗ trợ từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Hội đồng Quản trị Công ty, ban lãnh đạo CNG Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép “Đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển kinh doanh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Một số chỉ tiêu chính thể hiện rất đáng khích lệ như:

Sản lượng khí tiêu thụ đạt 274,31 triệu Sm3, vượt 13% so với kế hoạch, bằng 120,8% năm 2020.

Tổng doanh thu đạt 3.062,08 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch, bằng 130,7% năm 2020. .

Lợi nhuận trước thuế 107,59 tỷ đồng, vượt 79% so với kế hoạch, bằng 164,5% năm 2020.

Chiếm lĩnh gần 72% thị phần cung cấp CNG toàn quốc.

leftcenterrightdel
Ông Triệu Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT PV GAS phát biểu tại Đại hội.
leftcenterrightdel
Chúc mừng các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, được Đại hội bầu với tỷ lệ tán thành cao.

Với kết quả đã đạt được, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chia cổ tức năm 2021 là 20%. 

Bước sang năm 2022, CNG Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 23.800 đồng/USD với:

Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 286 triệu Sm3.

Tổng doanh thu 3.232,12 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 110,03 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 88,03 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CNG Việt Nam phối hợp chặt chẽ với PV GAS, Công ty PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng các phương án cấp khí cho khách hàng toàn quốc từ nguồn LNG nhập khẩu trong năm 2023.

Về định hướng, mục tiêu xây dựng CNG Việt Nam được Đại hội xác định là dẫn đầu thị trường, trở thành nhà cung cấp LNG/ CNG bằng xe bồn hàng đầu Việt Nam, chiếm lĩnh trên 70% thị phần CNG và trên 60% thị phần LNG. Sản lượng tăng trưởng bình quân 12%-13%/năm trong giai đoạn từ nay tới năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phan Thị Kim Thoa; đồng thời, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Quang Bá và ông Đinh Văn Quảng giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành cao.

THANH HẢI