Theo đó, trong quý III-2020, các trạm thu phí thuộc 62 dự án BOT đã thu được hơn 3.152 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền phí dịch vụ sử dụng đường bộ của xe qua trạm. Lưu lượng phương tiện đạt hơn 63,1 triệu lượt. Chỉ tính riêng tháng 9-2020, doanh số thu phí từ các trạm BOT đạt hơn 1.005 tỷ đồng với hơn 19,3 triệu lượt xe đi qua trạm. Trong quý, tháng 7-2020 có doanh thu từ thu phí và lượng xe lưu thông qua trạm đạt cao nhất với số thu lên tới 1.164 tỷ đồng và hơn 23 triệu lượt xe./.

MẠNH HƯNG