leftcenterrightdel
Sản phẩm của Hợp tác xã mây tre đan Bao La, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được địa phương lựa chọn là sản phẩm OCOP.

Theo Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP này sẽ được huy động chủ yếu là nguồn xã hội hoá từ vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư... nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần. Mục tiêu của Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng: Chương trình OCOP nhằm phát huy các sản phẩm truyền thống ở nông thôn và nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Thực hiện thành công chương trình này sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân vùng nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Để làm được điều này các sản phẩm phải hướng tới các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, truy suất được nguồn gốc và thương hiệu.

 Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM