leftcenterrightdel
Số liệu: Tổng cục Thống kê, TTXVN  
Đồ họa: TÔ NGỌC