Theo đó, Công văn số 7197 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Công văn số 7198 gửi UBND các tỉnh, thành phố nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 4-11-2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 và Nghị định số 95/202I/NĐ-CP ngày 1-11-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (tại cuộc họp ngày 12-11-2021) rà soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi đối với các nghị định nêu trên.

Đó là các vấn đề về: Chu kỳ điều hành giá xăng dầu; quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn; quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu; quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu; việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

leftcenterrightdel
Xếp hàng mua xăng tại một cây xăng khu vực gần Ngã Tư Sở, Hà Nội, tháng 11-2022. Ảnh: dantri.com.vn 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn quản lý mặt hàng xăng dầu trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan ngang bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, có ý kiến đối với các nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung...

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Công Thương đề nghị cử đại diện tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Văn bản cử người và tham gia ý kiến gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20-11-2022 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 11 năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp, đứt gãy nguồn cung khi một số đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, ngừng kinh doanh hoặc chỉ bán cầm chừng. Điều này khiến người dân gặp khó khăn trong các hoạt động mua bán xăng dầu.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định.

Đồng thời, Bộ Công Thương cần khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 95/2021 ngày 1-11-2021 và Nghị định số 83/2014 ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn; bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ trong tháng 11-2022 này.

ANH NGỌC