Theo đó, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế của Đảng ủy Quân khu 2 về lãnh đạo công tác tài chính, định kỳ báo cáo Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về tình hình bảo đảm và quản lý tài chính đơn vị. Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch công tác quân sự năm, biên chế tổ chức, trang bị và định mức, chế độ tiêu chuẩn, lập dự toán ngân sách năm 2020 đúng mẫu biểu, bảo đảm chất lượng và thời gian quy định, dự toán ngân sách năm cơ bản đã bám sát được các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn về công tác tài chính của các cấp ủy Đảng, trọng tâm là các Nghị quyết và Đề án của Bộ Quốc phòng về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội. Đơn vị cũng chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp trên, không để bị động trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các ngành xác định rõ từng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất để công tác bảo đảm tài chính có ưu tiên từng nhiệm vụ cụ thể, đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” chú trọng hướng vào hiệu quả, chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN – VŨ HÀ