Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 189/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1-7-2022.

leftcenterrightdel

Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Tên viết tắt: BAC A BANK.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0383.844277-Số fax: 0383.841757-Website: www.baca-bank.vn.

Vốn điều lệ: 7.531.355.000.000 đồng (Bảy nghìn năm trăm ba mươi mốt tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Mã cổ phiếu: BAB.                                                             

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119962.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 20-05-2022.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Mục đích chào bán:

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng Bắc Á là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phương án chào bán:

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022

Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

Mã trái phiếu: sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi Ngân hàng Bắc Á hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) trái phiếu, dự kiến phát hành 04 (bốn) đợt; trong đó: số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1 là: 16.000.000 (Mười sáu triệu) trái phiếu.

Trường hợp số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa bán hết số lượng như dự kiến thì số lượng chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang Đợt chào bán tiếp theo.

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng); trong đó: giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 là: 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

Ngân hàng Bắc Á dự kiến việc phân phối các đợt tiếp theo như dưới đây, đồng thời Ngân hàng Bắc Á sẽ thực hiện công bố thông tin trước mỗi đợt phát hành theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Đợt phát hành

Số lượng trái phiếu

Giá trị phát hành
(theo mệnh giá, đồng)

Kỳ hạn (năm)

Thời gian chào bán

Ký hiệu

Số lượng

Đợt 1

16.000.000, trong đó:

1.600.000.000.000

 

Quý 2/2022

BAB202201-7L

4.000.000

400.000.000.000

07 (bảy)

BAB202201-7C

8.000.000

800.000.000.000

07 (bảy)

BAB202201-8C

4.000.000

400.000.000.000

08 (tám)

Đợt 2

12.000.000, trong đó:

1.200.000.000.000

 

Quý 3/2022

BAB202202-7L

3.000.000

300.000.000.000

07 (bảy)

BAB202202-7C

6.000.000

600.000.000.000

07 (bảy)

BAB202202-8C

3.000.000

300.000.000.000

08 (tám)

Đợt 3

8.000.000, trong đó:

800.000.000.000

 

Quý 4/2022

BAB202203-7L

2.000.000

200.000.000.000

07 (bảy)

BAB202203-7C

4.000.000

400.000.000.000

07 (bảy)

BAB202203-8C

2.000.000

200.000.000.000

08 (tám)

Đợt 4

4.000.000, trong đó:

400.000.000.000

 

Quý 1/2023

BAB202204-7L

1.000.000

100.000.000.000

07 (bảy)

BAB202204-7C

2.000.000

200.000.000.000

07 (bảy)

BAB202204-8C

1.000.000

100.000.000.000

08 (tám)

 

Kỳ hạn trái phiếu (Đợt 1):

Đối với trái phiếu BAB202201-7L, kỳ hạn là 07 (bảy) năm

Đối với trái phiếu BAB202201-7C, kỳ hạn là 07 (bảy) năm

Đối với trái phiếu BAB202201-8C, kỳ hạn là 08 (tám) năm

Lãi suất:

Lãi suất Trái phiếu cố định Đợt 1:

Trái Phiếu BAB202201-07L: Cố định 7,5%/năm.

Trái Phiếu BAB202201-07C: Cố định 7,9%/năm.

Trái Phiếu BAB202201-08C: Cố định 8,4%/năm

Từ đợt phát hành thứ 2, Ngân hàng Bắc Á sẽ quyết định phương thức xác định và mức lãi suất Trái Phiếu phù hợp tuỳ vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, phù hợp với quy định của Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.

Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

Phương thức phân phối (Đợt 1): trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Bắc Á trên toàn quốc.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 500 (Năm trăm) Trái Phiếu hoặc bội số của 500 (Năm trăm) Trái Phiếu.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 5-8-2022 đến ngày 19-9-2022

Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 5-8-2022 đến ngày 19-9-2022

Ngày phát hành: 19-9-2022

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Số tài khoản:12410003503315

Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hoàn Kiếm

Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải trên

Trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á: www.baca-bank.vn;

Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn.

Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu

Trái phiếu do Ngân hàng Bắc Á chào bán ra công chúng sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hay còn gọi là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Địa chỉ: Số 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84. 28) 3823 4160-Fax: (84. 28) 3823 5060        

Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3824 1991-Fax: (84.24) 3825 3973

TRÀ MY