leftcenterrightdel
Nguồn: Cục thống kê TP Hà Nội 

 Đồ họa: TÔ NGỌC