Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 10-2021 do cơ quan thuế quản lý tăng cao so với tháng 8 và tháng 9, ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán; lũy kế 10 tháng đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Thuế thu ngân sách tháng 10 tăng so với hai tháng trước là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng (gồm thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15.000 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 5.000 tỷ đồng).

leftcenterrightdel
Thuế từ giao dịch bất động sản đang có chiều hướng nóng lên trong tháng 10-2021. Ảnh minh họa: AN KHÁNH. 

Cùng với đó, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm. Số thu phát sinh trong tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó, thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng.

Đặc biệt, riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng, trong khi tháng 8 và tháng 9 lần lượt chỉ là 640 tỷ đồng và 685 tỷ đồng.

Thu từ lệ phí trước bạ trong tháng qua cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng (tháng 9 là 1.930 tỷ đồng, tháng 8 là 984 tỷ đồng). Số thu tăng cao bởi sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn. Riêng đối với khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong quý III-2021, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định; nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng, chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm nên số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

NGỌC HUY