Trong giai đoạn 2015-2020, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Giang. VNPT đã triển khai các biện pháp đảm bảo hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Hiện, VNPT đã hỗ trợ UBND tỉnh Bắc Giang triển khai hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia từ Văn phòng Chính phủ đến UBND tỉnh. Đồng thời, tích hợp các hệ thống CNTT của tỉnh như cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, phần mềm quản lý văn bản với hai hệ thống này của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin  và kết nối dữ liệu thông suốt.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác. 

Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về VT- CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025 vừa diễn ra giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT, hai bên tiếp tục khẳng định trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Giang trở thành một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số trên cả nước

Phát biểu tại tại lễ ký kết ký kết, Quyền Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, từ những thành công khi triển khai các dự án mang tầm cỡ quốc gia, với năng lực và kinh nghiệm triển khai các giải pháp CNTT cho Chính phủ, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, VNPT mong muốn và sẽ dồn mọi nguồn lực đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực, cùng vươn tới mục tiêu nâng cao lợi ích người dân, doanh nghiệp, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Bắc Giang. 

Được biết, nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho tỉnh, thì hợp tác tới đây dự kiến sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Các giải pháp được triển khai tại tỉnh Bắc Giang sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

VĂN PHONG - NGUYỄN QUỲNH