Diễn đàn có sự tham gia của hơn 130 đại biểu, chuyên gia đến từ Pháp, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Các chuyên gia đã trình bày nhiều nội dung nghiên cứu, những hướng đi và ứng dụng của công nghệ vật liệu mới trong những lĩnh vực như vật liệu y sinh, khoa học môi trường, công nghiệp, năng lượng… Diễn đàn nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, sáng tạo dành cho cán bộ nghiên cứu, trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.

HỒNG GIANG