Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, hỗ trợ triển khai các nội dung về: Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, các giải pháp về giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, an ninh công cộng, quy hoạch đô thị, môi trường… Qua đó, hướng tới xây dựng TP Thủ Đức đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu và điều kiện của đô thị thông minh.

leftcenterrightdel
Nghi thức ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. 

VNPT sẽ xây dựng giải pháp theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại TP Thủ Đức. VNPT cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất trong điều kiện cho phép để đáp ứng nhu cầu phát triển của TP Thủ Đức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Cùng với đó, VNPT sẽ tư vấn, giới thiệu, xây dựng và triển khai cho TP Thủ Đức các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng cung cấp hệ thống hạ tầng mạng, giải pháp công nghệ trên các lĩnh vực đô thị thông minh. Trong quá trình triển khai, UBND TP Thủ Đức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT thực hiện các nội dung hợp tác đạt hiệu quả cao nhất.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG – KIM ĐẠT