Đại tá Nguyễn Bội Giong (Nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Tổng tham mưu về tổng kết chiến tranh).

QĐND - Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 gắn liền với tài thao lược của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhìn lại những hoạt động chỉ đạo, chỉ huy trong toàn bộ chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, từ khi nhận nhiệm vụ của Bác Hồ và Trung ương Đảng giao cho mở một chiến dịch tiến công quyết định, nhằm đập tan ý chí xâm lược của bọn thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, tạo bước ngoặt lịch sử cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và của hai nước anh em Lào và Cam-pu-chia, chúng ta thấy nổi bật tài năng của Đại tướng trong chỉ đạo chiến lược và chiến dịch. Đó là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sự kiên định về mục tiêu chiến lược; thực hiện dân chủ quân sự trong mọi công tác, trên tuyến chiến đấu cũng như ở các tuyến phục vụ chiến đấu, nhằm phát huy được cao độ sáng kiến của đông đảo cán bộ, chiến sĩ ở các cấp, khắc phục kịp thời những khó khăn mọi mặt diễn ra trong chiến đấu và khơi dậy tính năng động trong tổ chức thực hiện của các cấp.

Tư duy chỉ đạo hết sức năng động, sáng tạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện qua những đặc tính cơ bản, đó là: Trình độ nghiên cứu và phân tích rất sâu về tình hình địch, xem xét thật khách quan những chỗ mạnh và chỗ yếu của chúng, từ binh sĩ cho đến người chỉ huy cao nhất của chúng. Đối chiếu với những chỗ mạnh, yếu thực chất của những đơn vị của ta tham chiến ở Điện Biên Phủ, lấy đó làm cơ sở để tính toán thật cụ thể kế hoạch tấn công tiêu diệt quân địch. Chủ động nghiên cứu thật kỹ mọi tình huống, kể cả những tình huống có lợi cũng như khó khăn, không chủ quan, không ảo tưởng để không bị bất ngờ trước những biến chuyển của thực tế. Nghệ thuật dẫn dắt tư duy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát triển biện chứng, bám sát diễn biến của tình hình và tình huống tác chiến của chiến dịch, nhưng rất kiên định mục tiêu và những chủ trương lớn đã được quyết định là "trận này phải thắng", "chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Tất cả những điều đó được dựa trên một lòng tự tin và phong độ điềm đạm vốn có của đồng chí Tổng tư lệnh, cộng với một lòng tin tưởng vững vàng vào khả năng của quần chúng cách mạng, của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và của đông đảo chiến sĩ đang cùng ông gánh vác sứ mệnh lịch sử trước dân tộc, trước Đảng và Bác Hồ. Từ đó, trong quá trình tổ chức thực hiện mọi chủ trương tác chiến, sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có sức thuyết phục rất cao và cũng biết khơi dậy ở mọi người sự sáng tạo đặc biệt khi đã đi sâu vào cuộc chiến đấu quyết thắng…

HOÀNG ÂN (lược ghi)
Tin, bài liên quan:
Chiến thắng Điện Biên Phủ - dấu mốc vàng trong trang sử dân tộc
Làm sâu sắc thêm ý nghĩa và nhiều bài học quý từ chiến thắng lịch sử

Sự giúp đỡ trên tinh thần quốc tế cao cả
Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia