Quang cảnh hội nghị

Ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảch Việt Nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sáng nay (1-9), Lễ kỷ niệm 61 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Cung Văn hoá Lao động Hà Nội. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Hà Nội và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm để thực hiện những chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2006. Năm năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng với thủ đô Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đang cùng với nhân dân cả nước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hộI X của Đảng đề ra; đồng thời đang tích cực triển khai nhiều dự án, công trình lớn, thiết thực chào mừng kỳ niệm trọng đại 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảch Việt Nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nước ta không những trở thành một nước độc lập, tự do mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nêu rõ: 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đang được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện, đất nước ta tiếp tục đi lên với một triển vọng tốt đẹp.

Về những thành tựu về kinh tế-xã hội của Hà Nội qua 20 năm đổi mới, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: So với năm 1985, GDP của thành phố tăng khoảng 6,4 lần; thu ngân sách tăng 10 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng 47,4 lần. GDP bình quân đầu người tăng 3,7 lần. Diện mạo thủ đô thay đổi nhanh, ngày càng khang trang, to đẹp; văn hoá, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế, uy tín của thủ đô được nâng cao trên trường quốc tế.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm để thực hiện những chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2006. Năm năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng với thủ đô Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đang cùng với nhân dân cả nước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hộI X của Đảng đề ra; đồng thời đang tích cực triển khai nhiều dự án, công trình lớn, thiết thực chào mừng kỳ niệm trọng đại 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010. Phía trước có nhiều triển vọng, thuận lợi và thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn. Trước mắt là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm rất quan trọng.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm lần thứ 52 ngày giải phóng Thủ đô, Hội nghị thượng đỉnh APEC và kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Đây là việc làm thiết thực của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo VOV