Thời gian qua, LLVT Quân khu 1 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, bảo vệ bầu cử, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần vào thành công của ngày hội lớn.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 xác định, trước hết cần lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT quân khu thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Theo Đại tá Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị quân khu, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; những điểm mới trong Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; điểm mới được bổ sung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND lần này... Các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, các bước tiến hành, quy định về bầu cử của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương được quán triệt kỹ để cán bộ, chiến sĩ hiểu, nắm chắc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu Quân khu 1 theo dõi danh sách cử tri. 
Đến các đơn vị thuộc LLVT quân khu thời gian qua, chúng tôi nhận thấy: Cùng với triển khai, phát động thi đua với chủ đề “Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử”, các cơ quan, đơn vị đều bổ sung hệ thống khẩu hiệu, pa-nô, áp phích cổ động; sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa ở đơn vị; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương; gắn công tác tuyên truyền với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử… Thượng úy La Văn Sơn, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 246, Sư đoàn 346) cho biết, đơn vị đang huấn luyện chiến sĩ mới, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, nên việc tuyên truyền cho bộ đội hiểu rõ về cuộc bầu cử được cán bộ các cấp tiến hành thường xuyên, bài bản, qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong tham gia bầu cử. Binh nhì Đặng Văn Sáng, dân tộc Dao, quê huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn và Binh nhì Mông Văn Bảo, dân tộc Nùng, quê huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, bộc bạch: “Là những công dân lần đầu được tham gia bầu cử, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào. Được tuyên truyền thường xuyên, nắm chắc, hiểu sâu hơn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các ứng viên để lựa chọn những người có đức, có tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp...”.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cho biết, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã lập danh sách cử tri và niêm yết theo quy định; thành lập tổ bầu cử, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ viên; tổ chức hội nghị cử tri và chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng luật định. Các đơn vị thuộc LLVT quân khu cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức hiệu quả, như: Hành quân dã ngoại, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, định canh, định cư, ổn định đời sống...; phát huy vai trò của các tổ công tác dân vận tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, ủy ban bầu cử địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa bàn đóng quân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tăng cường ứng trực xử lý tình huống…, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được Sư đoàn 3 đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo Phòng Chính trị triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử và tăng cường công tác bảo vệ an toàn bầu cử. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, đề cao cảnh giác, SSCĐ, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao vai trò, trách nhiệm của các lực lượng an ninh, biên phòng, tác chiến, trinh sát, quân báo nhân dân...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử; chú trọng địa bàn biên giới, khu công nghiệp, địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn... Các đơn vị chủ động triển khai, luyện tập các phương án SSCĐ, duy trì nghiêm các chế độ trực; tăng cường tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn khu vực đóng quân; lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng cơ động, xử lý hiệu quả các tình huống, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử sắp tới.

Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN - MẠNH QUỲNH

Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN - MẠNH QUỲNH
Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN - MẠNH QUỲNH