Theo kết quả bầu cử được công bố, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 78,7%; đồng chí Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đạt tỷ lệ 68,1%; đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố đạt tỷ lệ 77,74%...

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm công bố kết quả bầu cử. 

Trong số 105 đại biểu trúng cử có 7 người ngoài Đảng, 33 người tái cử, 15 người dưới 35 tuổi, 46 nữ… Trình độ trên đại học có 67 người, trình độ đại học có 35 người, dưới đại học 3 người; có 4 người tự ứng cử thì có 2 người trúng cử là ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý Thành phố và ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bachy Sholetanche Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định: Thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử công khai, dân chủ, đúng luật thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH