Kết quả có 624.680/624.823 cử tri trên địa bàn hai đơn vị bầu cử số 2 và số 3 đi bầu, đạt tỷ lệ 99,98%. Hai quận Thốt Nốt và Ô Môn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu là 100%. 

Trong ngày diễn ra bầu cử bổ sung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ ổn định, hệ thống giao thông liên lạc được giữ thông suốt. Người dân tích cực tham gia bầu cử, có đông người dân tham gia bầu cử trong buổi sáng. 

Trong ngày bầu cử 22-5 vừa qua, thành phố Cần Thơ đã tiến hành bầu cử được 5/7 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 13 ứng cử viên.

* Cùng ngày, tại tỉnh Thái Nguyên, 37 đơn vị đã tiến hành bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là những đơn vị đã tham gia bầu cử trong ngày 22-5 vừa qua nhưng chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu ấn định.

Trong số 37 đơn vị bầu cử thêm có: Huyện Đại Từ với 15 đơn vị; huyện Phú Bình 7 đơn vị; huyện Định Hóa 4 đơn vị; huyện Đồng Hỷ 4 đơn vị; thị xã Phổ Yên 3 đơn vị; thành phố Sông Công 2 đơn vị; huyện Phú Lương 1 đơn vị; huyện Võ Nhai 1 đơn vị. 

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm. Các đơn vị bầu cử đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trong đợt bầu cử thêm này, 37 điểm bỏ phiếu của tỉnh Thái Nguyên bầu 66 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Trước đó, ngày 22-5, cử tri trong tỉnh đã bầu 58 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Theo kế hoạch, số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cần bầu của tỉnh Thái Nguyên là 124 đại biểu.

*Cũng trong ngày 29-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương đã tổ chức bầu thêm 61 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương đã tổ chức 43 khu vực bỏ phiếu thuộc 41 tổ bầu cử tại 11/12 huyện, thị xã, thành phố của Hải Dương gồm: Thị xã Chí Linh (5 đơn vị, 6 khu vực bỏ phiếu để bầu thêm 6 đại biểu); huyện Kinh Môn (3 đơn vị, 3 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 5 đại biểu); Kim Thành (1 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 1 đại biểu); Nam Sách (2 đơn vị, 2 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 2 đại biểu); Thanh Hà (3 đơn vị, 3 khu vực, bầu thêm 4 đại biểu); Tứ Kỳ (6 đơn vị, 6 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 10 đại biểu); Gia Lộc (1 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 1 đại biểu); Cẩm Giàng (8 đơn vị, 8 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 11 đại biểu); Bình Giang (5 đơn vị, 6 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 7 đại biểu); Ninh Giang (6 đơn vị, 6 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 11 đại biểu) và thành phố Hải Dương (1 khu vực bỏ phiếu, bầu thêm 3 đại biểu).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương, tại các điểm bỏ phiếu, tình hình an ninh trật tự tốt, cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao. Đến 19 giờ ngày 29-5, các tổ bầu cử đã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

TTXVN