QĐND - Như chúng tôi đã đưa tin, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 20-6, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí quân đội. Tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trong niềm phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí quân đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có mặt tại buổi gặp mặt hôm nay và qua các đồng chí gửi đến toàn thể những người làm báo trong quân đội, các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, cùng đông đảo cộng tác viên làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong quân đội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch (thứ ba, bên trái) gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí quân đội và lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí. Ảnh: Khổng Minh Khánh

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất bản Báo Thanh niên để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Ðảng và phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Báo Thanh niên ra đời đã đánh dấu mốc mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng. Ðồng thời, cũng chính trong quá trình đó, báo chí cũng đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Đội ngũ những người làm báo, các loại hình báo chí và phương tiện truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ và hùng hậu. Báo chí cách mạng Việt Nam đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Trong kết quả và thành tích chung của báo chí cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp to lớn của báo chí quân đội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan thông tấn và đội ngũ các thế hệ những người làm báo trong quân đội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, thực sự là những chiến sĩ cách mạng, những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Trong những năm tháng kháng chiến, nhiều nhà báo đã có mặt ở khắp các chiến trường, những nơi ác liệt của chiến tranh để phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng và sáng tạo của chiến sĩ, đồng bào. Hàng trăm nhà báo-chiến sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường hay trong ngục tù của thực dân, đế quốc, hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.

Trong gần 30 năm đổi mới đất nước, để đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển hệ thống báo chí quân đội. Ðến nay, chúng ta đã có một hệ thống báo chí với đầy đủ các loại: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Ðội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với hàng nghìn nhà báo chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, chuyên viên kỹ thuật đang làm việc trong các cơ quan báo chí và rất đông đảo đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài quân đội. Nhiều nhà báo đã được đào tạo cơ bản về trình độ chính trị, lý luận, nghiệp vụ, được giao lưu tiếp thu kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tiếp cận các phương tiện làm báo hiện đại.

Trải qua các thời kỳ, báo chí quân đội luôn thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của toàn quân, là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích. Đội ngũ những người làm báo trong quân đội-những nhà báo, chiến sĩ với phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ nghiệp vụ vững vàng đã phản ánh đa dạng, thông tin nhiều chiều thực tiễn sinh động và phong phú của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, của hoạt động quân sự, quốc phòng; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước và Phong trào Thi đua Quyết thắng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội. Đồng thời tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Báo chí quân đội luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình, thực sự là công cụ đắc lực, đóng góp trực tiếp và hiệu quả vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; động viên, cổ vũ lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn dân hoàn thành thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích to lớn mà báo chí Quân đội đã đạt được trong những năm qua. Tôi nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí Trung ương và đội ngũ những người làm báo trong Quân đội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, chúng ta vẫn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức rất lớn; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội... Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các thế lực thù địch, cơ hội phản động đang tập trung đẩy mạnh chống phá cương lĩnh, đường lối chính trị, nhân sự của Đảng. Một trong những phương thức, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù là sử dụng truyền thông, mạng xã hội để hạ uy tín của quân đội, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; chia rẽ tình đoàn kết quân-dân, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội...

Tình hình trên đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa, công tác thông tin, tuyên truyền báo chí và đội ngũ những người làm báo trong quân đội những yêu cầu rất mới, rất toàn diện, cả về nội dung, hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền; cả về bản lĩnh, tư duy, trí tuệ, năng lực sáng tạo và tính nguyên tắc, kỷ luật của đội ngũ những người làm báo.

Trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng mong muốn đội ngũ những người làm báo trong Quân đội cùng nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.

Để hoàn thành trọng trách nặng nề và sứ mệnh vẻ vang, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí, xuất bản và đội ngũ những người làm báo trong quân đội cần thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền, nhất là Nghị quyết Trung ương 5, khóa 10 “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới” và Chỉ thị số 47 ngày 26-2-1998 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí và công tác xuất bản, in, phát hành sách, báo trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo và quản lý nghiệp vụ của các cơ quan quản lý báo chí. Triển khai và thực hiện tốt Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội giai đoạn 2014-2018”; gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Đề án “Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025". Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các nhà quản lý báo chí đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, đối với các cơ quan quản lý báo chí quân đội, cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng, đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, không để lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật quốc gia, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Ba là, đối với các cơ quan báo chí, để đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh của tình hình; cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền; bám sát thực tiễn, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội, nhất là các sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới, như: Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân... để tuyên truyền sâu rộng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời tích cực, chủ động, nhạy bén, sáng tạo đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Các chi hội, liên chi hội nhà báo trong quân đội cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Tổng cục Chính trị và Hội Nhà báo Việt Nam. Chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ chức chi hội, liên chi hội nhà báo trong quân đội phù hợp với đặc thù hoạt động của báo chí quân đội, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, phát triển Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bốn là, đối với đội ngũ những người làm báo trong quân đội-những chiến sĩ xung kích, kiên cường của Đảng, của quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa. Trong những năm qua, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, công bố được nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao và tạo hiệu quả xã hội tốt, đặc biệt, có nhiều tác phẩm có giá trị cao trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thể hiện được bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo.

Các đồng chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; không ngừng học tập, tu dưỡng, phấn đấu để xứng đáng là những nhà báo quân đội “tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc”, có bản lĩnh vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trí tuệ sáng tạo, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao; đáp ứng với yêu cầu của công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Nhân buổi gặp mặt hôm nay, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tạo mọi điều kiện để các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp thiết thực vào việc xây dựng quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra cho báo chí quân đội những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, với những tiềm lực quan trọng mà báo chí quân đội đã xây dựng, tích lũy được, nhất định đội ngũ những người làm báo quân đội sẽ ngày càng phát triển đông đảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy.