QĐND - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 921/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Đây là huyện đầu tiên tại miền Bắc đạt chứng nhận này.

Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển phía Nam của tỉnh Nam Định, có 32 xã và 3 thị trấn, dân số gần 30 vạn người, diện tích đất tự nhiên 230km2 (bình quân 1.260 người/km2). Đây là huyện thuần nông, với gần 80% lao động nông nghiệp, ngành nghề phát triển chậm, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu nhập bình quân đầu người còn thấp (năm 2010 bình quân 11,5 triệu đồng/người); các tiêu chí xây dựng NTM khi xuất phát điểm mới đạt 7/19 tiêu chí. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự đoàn kết của toàn dân, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay, 35/35 xã, thị trấn của huyện cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí quy định.

Đường giao thông nông thôn xã Hải Đường.

Nhà văn hóa thể dục thể thao huyện Hải Hậu.

Mô hình chuyển đổi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển nuôi trồng thủy sản nâng cao giá trị thu nhập theo tiêu chí nông thôn mới ở xã Hải Đồng.

 

Sông Yên Định đoạn chảy qua địa bàn của huyện được kè hai bên bờ chắc chắn, sạch đẹp.

Đường giao thông nội đồng xã Hải Hà.

Phóng sự ảnh của ĐÌNH HUỆ