QĐND Online - Sáng 2-9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015) đã được long  trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Mời bạn đọc xem clip Lễ diễu binh, diễu hành tại đây:

 Báo QĐND Online