QĐND - Để đáp ứng yêu cầu chi viện, cơ động lực lượng từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường miền Nam và giữa các chiến trường với nhau, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần (BTM TCHC) đã tham mưu với cấp trên điều chỉnh tổ chức, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của hậu cần các đơn vị, xây dựng các đơn vị vận tải chiến lược, phân định các cung, tuyến vận chuyển; tham gia chỉ đạo, điều hành lực lượng vận tải cả trong và ngoài quân đội; linh hoạt sử dụng phương tiện, đường vận chuyển, bảo đảm cho tiến công thần tốc của các đơn vị trong các chiến dịch, trận đánh. Mặt khác, BTM đề xuất thành lập các đơn vị: Quân y, vận tải, xây dựng, sản xuất, chế biến, nhà kho, sửa chữa… bổ sung cho các tuyến vận tải, đơn vị mới thành lập, làm lực lượng nòng cốt sản xuất lương thực, thực phẩm...

Các đơn vị vận tải cơ giới vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất hậu cần phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Ảnh tư liệu

Trên thực tế, từ cuối năm 1972, theo chỉ đạo của TCHC, BTM đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương hướng xây dựng hậu phương quân đội, tạo nguồn hậu cần trong 3 năm (1973-1975) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt. Kế hoạch hậu cần đã xác định ở miền Bắc: Tăng cường lực lượng, phương tiện, xây dựng các tuyến đường chiến lược Đông và Tây Trường Sơn; đẩy mạnh vận chuyển đường bộ, đường thủy trên tất cả các tuyến, chi viện cho các chiến trường. Chấn chỉnh, củng cố hệ thống trường lớp, tổ chức, biên chế lực lượng, kho tàng hậu cần… với quy mô thích hợp. Tăng cường huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tích lũy lương thực, sẵn sàng bổ sung cho các chiến trường và dự trữ tại hậu phương. Ở miền Nam, tổ chức xây dựng, củng cố hệ thống giao thông vận tải đến cấp chiến thuật, bảo đảm cơ động các loại binh khí, kỹ thuật, phương tiện vận tải cơ giới. Củng cố, xây dựng các căn cứ hậu cần; tiếp nhận, khai thác, tích lũy vật chất ở các cấp, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ vững chắc, nhất là đẩy mạnh tự túc lương thực, thực phẩm, tăng mức dự trữ vật chất ở các chiến trường theo yêu cầu nhiệm vụ.

Theo chủ trương của cấp trên, BTM TCHC triển khai xây dựng kế hoạch hậu cần 3 năm và kế hoạch chuyên đề về xây dựng căn cứ địa, vận tải, kho tàng, tổ chức quân số, bệnh viện; lập kế hoạch hậu cần từng năm; tính toán các chỉ tiêu, xác định khối lượng vật chất tiêu thụ, khả năng thu mua, tự sản xuất, khối lượng cần phải chi viện từ hậu phương miền Bắc. Rà soát, nắm chắc chủng loại, số lượng, chất lượng vật chất ở các kho chiến lược và cơ sở sản xuất, khả năng của các ngành, địa phương; đề xuất huy động, sử dụng tối đa các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không để vận chuyển vào vùng mới giải phóng, chủ động tạo chân hàng cho Đoàn 559 vận chuyển chi viện cho các chiến trường. Do đó, khi chiến dịch phát triển nhanh, công tác hậu cần không bị động, đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời trong mọi tình huống.

Cùng với việc tham mưu xây dựng, chuẩn bị thế trận, tiềm lực hậu cần trên các chiến trường, BTM TCHC đã chủ động đề xuất tổ chức nhiều tổ, chốt chỉ đạo, điều hành trên các tuyến vận tải, các trạm giao liên; tính toán nhu cầu xây dựng Đường Trường Sơn, đường ống xăng dầu và điều động cán bộ tăng cường cho cơ quan tham mưu hậu cần các quân đoàn và chuyên gia giúp bạn Lào, Cam-pu-chia; tổ chức lực lượng tại sở chỉ huy, tổ trung tâm và tiền phương, các căn cứ hậu cần chiến lược và sở chỉ huy các chiến dịch để bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đồng thời, luôn bám sát chiến trường, nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất, hiệp đồng phương tiện vận chuyển trên tất cả các tuyến với phương châm “Thần tốc-Táo bạo-Bất ngờ-Chắc thắng”, điều động lực lượng, phương tiện vận chuyển hàng chục nghìn tấn hàng và đạn dược cho các chiến trường… Các đơn vị thông tin và cơ yếu giúp chỉ huy TCHC chỉ huy, chỉ đạo kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn...

Vận dụng những bài học từ thực tiễn cách mạng, đặc biệt là công tác bảo đảm hậu cần cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, BTM TCHC luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, về xây dựng quân đội và ngành hậu cần quân đội; nghiên cứu đề xuất những chủ trương và xây dựng kế hoạch khoa học; tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến, quy hoạch tổng thể thế trận hậu cần trong thời bình, nhất là hậu cần khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ về hậu cần và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần thường xuyên; xây dựng tổ chức biên chế ngành hậu cần tinh gọn, đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần có phẩm chất, năng lực toàn diện. Chú trọng nghiên cứu khoa học, tham mưu đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện công tác hậu cần, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN HÙNG THẮNG, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần