QĐND - Phòng truyền thống của Đại đội 4 Dân quân gái xã Đông Lâm (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) hiện đang lưu giữ mảnh xác máy bay AD7 gắn với chiến công của những cô gái Đông Lâm. Theo lời giới thiệu của Đại úy Đỗ Văn Minh, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Tiền Hải thì mảnh máy bay AD7 đã được lưu giữ tại đây hơn 40 năm.

Mảnh xác máy bay AD7 hiện đang lưu giữ tại Phòng truyền thống của Đại đội 4 Dân quân gái xã Đông Lâm (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Chuyện là, năm 1972, nhằm ngăn chặn ta chi viện cho chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc hết sức ác liệt. Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương khác là mục tiêu bắn phá của không quân Mỹ. Cống Lân ở Tiền Hải (Thái Bình) là một trong số những mục tiêu bị ném bom. Ngày 11-7-1972, hàng loạt máy bay địch xâm phạm vùng trời Thái Bình. Đại đội 4 Dân quân gái Đông Lâm dưới sự chỉ huy của chị Nguyễn Thị Tựa (nay gần 80 tuổi), Đại đội trưởng và chị Nguyễn Thị Nghiêm (nay gần 70 tuổi), Chính trị viên đã anh dũng, kiên cường chiến đấu và bắn cháy tại chỗ một chiếc máy bay AD7. Đây là chiếc AD7 thứ hai do khẩu đội pháo của các dân quân gái xã Đông Lâm trực tiếp bắn hạ. Tiếp đó, ngày 19-8-1972, 4 khẩu đội pháo của Đại đội Dân quân gái Đông Lâm lại lập chiến công, bắn rơi chiếc máy bay F4H. Với những thành tích đạt được, ngày 31-12-1973, Đại đội Dân quân gái Đông Lâm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Bài và ảnh: NAM TRUNG