Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. UBND tỉnh Yên Bái cũng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích này. Đây là quần thể kiến trúc độc đáo trong không gian đô thị của TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái khắc sâu thêm giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước bất khuất của Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng.

UYÊN NHI