Tại chương trình, Đoàn KT-QP 207 đã trao 32 con bò giống sinh sản và một số heo giống địa phương tặng 36 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã: La Êê và Chơ Chun (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Văn Phú Diệp, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 207, cho biết: Đoàn KT-QP 207 thực hiện xây dựng khu KT-QP trên địa bàn 3 huyện gồm Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo giúp bà con nhân dân các xã biên giới vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Đồng thời lồng ghép có hiệu quả với các dự án khác trong vùng tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng-an ninh.

leftcenterrightdel
Trao bò tặng các hộ gia đình tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trong khu KT-QP, đặc biệt triển khai mô hình nuôi bò từng hộ dân đã được sự ủng hộ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân trong vùng dự án nên đạt được hiệu quả thiết thực. Đoàn KT-QP 207 đã cấp cho các hộ gia đình 226 bò cái sinh sản. Số bò tăng trưởng hằng năm khoảng 20-25%. Đến nay nâng đàn bò lên 282 con. Ngoài ra, Đoàn KT-QP 207 thực hiện trồng nhân rộng một số loại cây ăn quả có múi như: 5.500 cây cam vinh, 5.000 cây chanh không hạt và 1.500 cây bưởi da xanh. Đến nay, cây cam vinh, cây chanh không hạt đã cho thu hoạch. Những mô hình này đã nâng cao thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình tương đối bền vững, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trong khu KT-QP.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG-VĂN CHUNG