Những năm qua, thông qua tiến hành CTDV, thực hiện hiệu quả các hoạt động CSXH, Viettel cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên từng địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; những nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Viettel xác định triết lý: “Kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng”. Do đó, các hoạt động CSXH của tập đoàn luôn hướng vào các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả những chủ trương về an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước đã xác định. Với tinh thần đó, từ năm 2016 đến nay, Viettel đã triển khai các hoạt động CTDV và CSXH trên từng địa bàn phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế. Viettel đã xây dựng tổng đài tiếng dân tộc với gần 10 ngôn ngữ, giúp đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống xã hội. Hiện Chương trình "Internet trường học" được Viettel triển khai đã hoàn thành cung cấp internet miễn phí tới hơn 30.000 trường học trên toàn quốc, giúp hơn 25 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên có thể sử dụng internet vào hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Viettel trích 202 tỷ đồng hỗ trợ 3 huyện Bá Thước, Mường Lát (Thanh Hóa) và Đakrông (Quảng Trị) thực hiện giảm nghèo; xóa nhà tạm, trao tặng bò giống, cây trồng; hỗ trợ hạ tầng y tế, giáo dục, viễn thông-công nghệ thông tin phục vụ quản lý, lãnh đạo của chính quyền cơ sở...

Thực hiện Chương trình “Trái tim cho em”, do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Viettel thực hiện, từ năm 2008 đến nay, Viettel đã huy động hơn 800 cửa hàng, 4.000 nhân viên giao dịch tham gia tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ và trực tiếp thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia chương trình, qua đó hỗ trợ khám cho hơn 115.000 cháu/58 địa phương khó khăn, vùng biên giới, hải đảo để sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, kịp thời phát hiện, điều trị hơn 2.880 bệnh nhân, phẫu thuật thành công cho hơn 2.600 bệnh nhân dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, Viettel đã hỗ trợ 25 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tim mạch cho đội ngũ bác sĩ tim mạch tại 7 bệnh viện tim mạch lớn. Cùng với đó, Viettel đã hỗ trợ kinh phí gần 100 tỷ đồng xây dựng hàng chục ngôi trường ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn. Viettel và các đơn vị trực thuộc đã nhận phụng dưỡng, chăm sóc 17 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Chủ trương kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng; các hoạt động, chương trình CSXH, từ thiện luôn gắn liền với hoạt động SXKD, chính là góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Viettel và sự phát triển ổn định, bền vững của tập đoàn. Đó cũng là cách Viettel góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

MAI PHƯƠNG