Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân xung quanh nội dung này.

Phóng viên (PV): Để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, người có công (NCC), trong năm 2020 ngành CSQĐ đã tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Ngành CSQĐ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quân đội và tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, trong năm 2020 đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác chính sách đối với quân đội và HPQĐ, được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), TCCT, các bộ, ngành, đối tượng chính sách và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là, nghiên cứu chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XII); tham mưu xây dựng chế độ tiền lương mới trong LLVT; khảo sát, xây dựng đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của BQP; chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng (sửa đổi); Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng; kịp thời nghiên cứu, đề xuất, thống nhất giải quyết chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng.

Ngành cũng đề xuất thủ trưởng BQP, thủ trưởng TCCT ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với HPQĐ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020, toàn quân thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn 825 tỷ đồng; xây tặng 188 ngôi nhà, sửa chữa 25 nhà tình nghĩa với số tiền gần 16 tỷ đồng; phụng dưỡng hơn 1.800 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ với 1.468 ngày công, số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm, số tiền gần 400 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 46.100 lượt người, số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ 69 quân nhân hy sinh, bị thương, số tiền 2,84 tỷ đồng... Xét duyệt, thẩm định hơn 2.500 hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, suy tôn liệt sĩ 109 trường hợp. Sửa đổi, trích lục hồ sơ thương binh, liệt sĩ, bệnh binh 224 trường hợp. Cấp Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, trợ cấp hằng tháng đối với 1.299 trường hợp; trợ cấp thương tật một lần đối với 49 trường hợp.

Công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Năm 2020 đã TKQT được 1.523 HCLS (trong nước: 891 HCLS; ở Lào: 181 HCLS; ở Campuchia: 451 HCLS).

PV: Có hai vấn đề được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm, đó là: Giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và công tác TKQT HCLS. Đồng chí cho biết, ngành CSQĐ đã triển khai hai nhiệm vụ này như thế nào?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Đối với giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, Cục Chính sách đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở các cấp theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 202/2013/TT-BQP, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP (Công văn số 2450/CT-CS ngày 17-12-2019 của TCCT); về quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật. Giải quyết cơ bản hồ sơ thương binh tồn đọng ở các cấp. Xét duyệt, thẩm định, sửa đổi, trích lục hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng. Ngành CSQĐ đã chủ động đề xuất và tổ chức xác minh, kết luận, giải quyết có hiệu quả nhiều trường hợp đơn, thư tồn đọng kéo dài về liệt sĩ, thương binh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

leftcenterrightdel

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao nhà tặng đối tượng chính sách ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: THU HÀ.

Đối với công tác TKQT HCLS, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trọng tâm ở địa bàn trong nước, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Phối hợp triển khai thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật cản nổ để TKQT HCLS trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trao đổi, thống nhất với Tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam về xác định đối tác với Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh phục vụ công tác TKQT và xác định danh tính HCLS. Giúp Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách Chính phủ ký biên bản về tiếp tục TKQT, hồi hương HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. 

Triển khai thí điểm ứng dụng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đối với mộ liệt sĩ có một phần thông tin trong Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc. Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ TKQT HCLS và kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào.

PV: Năm 2020, ngành CSQĐ đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và thời gian tới nhiệm vụ vẫn còn khá nặng nề, đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Theo đồng chí, cán bộ ngành CSQĐ cần có những yêu cầu gì?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đặt ra cho cán bộ, nhân viên ngành CSQĐ những thách thức và yêu cầu cao trong thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với quân đội, HPQĐ và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ làm công tác chính sách cần phải bảo đảm những yêu cầu sau: Trước hết, phải có trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức trong sáng. Công tác chính sách có vai trò rất quan trọng, song cũng là mặt công tác “nhạy cảm”, nếu cán bộ làm công tác chính sách không có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt thì rất dễ bị mua chuộc, lôi kéo, lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp luật. Hai là, có trình độ, kỹ năng tốt. Cán bộ chính sách phải có đủ năng lực nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với quân đội và HPQĐ, nhất là chính sách về tiền lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội, các chính sách đặc thù trong quân đội và chính sách ưu đãi NCC với cách mạng. Ba là, đội ngũ cán bộ ngành CSQĐ phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm; triệt để khắc phục bệnh quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách thực sự “đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo”, là trực tiếp góp phần xây dựng, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong quân đội, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao như lời Bác Hồ đã dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY THÀNH (thực hiện)