leftcenterrightdel
Khám bệnh, phát thuốc cho các đối tượng gia đình chính sách.

Trong chương trình, các đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 gia đình chính sách và ngư dân địa phương; tặng 50 suất quà, 30 áo phao, 30 cờ Tổ quốc, trị giá gần 100 triệu đồng; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, vận động bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác, đánh bắt hải sản an toàn, đúng pháp luật. Các đơn vị còn phối hợp với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, làm sạch bãi biển….

Các hoạt động đã thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách và đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH