Theo đó, trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong quân khu đã thực hiện kịp thời, chặt chẽ, chính xác, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng tại ngũ và thôi phục vụ tại ngũ; thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất với 6.223 trường hợp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng, sửa chữa 75 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng 76 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp với các cơ sở y tế và các địa phương tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí đối với 2.280 lượt đối tượng chính sách; tham gia 1.213 ngày công và hỗ trợ kinh phí các địa phương tu sửa, tôn tạo các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn đóng quân...

DUY THÀNH