leftcenterrightdel
Ban chỉ đạo 24 Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, tính đến tháng 3-2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải quyết được 37.236 trường hợp, trong đó 33.957 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp; 21.307 trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ mai táng phí cho 1.017 trường hợp với tổng kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định này là hơn 71 tỷ đồng.

Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định chính trị; tăng cường sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban chỉ đạo 24 Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: QUỲNH NHI