Bản tin tuần này (số 2, tháng 7-2018), được phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-7, có những nội dung chính sau:

- Tin tức: Bộ Công Thương có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 25; Ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh, tầm vóc và bài học lịch sử…

- Điểm Báo QĐND và báo chí LLVT trong tuần

- Phóng sự “Sĩ quan trẻ LLVT TP Hồ Chí Minh xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”:

Là một lực lượng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đội ngũ sĩ quan trẻ LLVT TP Hồ Chí Minh luôn kiên định, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích và quyết thắng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Không được a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, sai trái

- Nhịp cầu bạn đọc: Giải đáp về việc xử phạt hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Mục Bản tin Tiếng nước ngoài với Bản tin Tiếng Anh và Bản tin Tiếng Trung.