Bản tin tuần này (số 2 tháng 10 năm 2018), được phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 12-10, có những nội dung chính sau:

- Tin tức: Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thành công tốt đẹp; Những tấm gương tiêu biểu trong “vườn hoa” người tốt việc tốt Thủ đô; Thống nhất nhận thức, đổi mới toàn diện công tác quản lý tài chính quân đội;…

- Điểm Báo QĐND và báo chí LLVT trong tuần.

- Phóng sự “Kho tăng gia sản xuất tập trung, gắn với bảo vệ tốt môi trường”:

Kho K6, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 làm nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng đạn dược, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ của LLVT Quân khu 7. Những năm qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị còn tổ chức tăng gia sản xuất tập trung đạt kết quả tốt, trong đó nổi bật là mô hình kho tăng gia sản xuất tập trung gắn với bảo vệ tốt môi trường.

- Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”.

- Nhịp cầu bạn đọc: Giải đáp về chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ.

- Mục Bản tin Tiếng nước ngoài với Bản tin tiếng Lào và Bản tin tiếng Khmer.