Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, HSSV và khuyến khích cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo các cấp, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho HSSV trong quá trình học tập qua internet và đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh vào đầu năm học bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế ở địa phương.

leftcenterrightdel
Nhà trường, gia đình cần quan tâm, tạo điều kiện để học sinh có phương tiện tối thiểu đáp ứng việc học tập trực tuyến. Ảnh: Giaoducthoidai.vn. 

Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, tổ công tác xã hội trong nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho học sinh, đặc biệt là các em đang ở các địa phương khác do dịch Covid-19 chưa thể trở về gia đình để tham gia học tập khi các em gặp các vấn đề về tâm lý, về an sinh; xây dựng kế hoạch, phương án tư vấn trực tuyến, tư vấn cá nhân khi học sinh cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Khuyến khích giáo viên, học sinh ghi các video clip chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc phòng, chống dịch Covid-19, trong việc dạy và học ở điều kiện phòng chống dịch; các kỹ năng phòng chống xâm hại, bắt nạt qua mạng... Lựa chọn và đăng tải nội dung tốt lên các website, các fanpage, các ứng dụng trực tuyến, hệ thống tin nhắn của nhà trường để tuyên truyền và lan toả.

Hướng dẫn học sinh và kết nối, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc sử dụng, khai thác kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số nhằm phục vụ cho quá trình học tập của học sinh. Hướng dẫn phụ huynh thường xuyên quan tâm, tạo các không gian thoáng, yên tĩnh, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm học tập trực tuyến... để giúp việc học tập trực tuyến hiệu quả và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tăng cường kết nối, trao đổi giữa các giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các môn học, cán bộ đoàn, giáo viên - tổng phụ trách Đội... trong quá trình học sinh học trực tuyến để chia sẻ, hỗ trợ liên thông giữa nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh.

Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các hội ở địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có phương tiện tối thiểu đáp ứng việc học tập trực tuyến trong thời gian chưa thể tới trường vì dịch bệnh.

Các đơn vị ở vùng có điều kiện thuận lợi, chưa bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 chủ động quan tâm chia sẻ nguồn lực, trang thiết bị tham gia công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đến trường, thực hiện nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; đồng thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp đối với các nhà trường, các học sinh đang gặp khó khăn.

LÊ ANH