leftcenterrightdel
GS, TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Phương. 

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự được đón Bác Hồ về thăm nhiều lần. Hội thảo nhằm nhìn nhận lại hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực giáo dục và khoa học; thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác về xây dựng một nhà trường “mô phạm” trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

KHÁNH HÀ