Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh cả nước đang gồng mình phòng chống dịch Covid-19 với những diễn biến rất phức tạp, khó lường.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022 là vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua đặc biệt cho năm học 2021-2022 với chủ đề: Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ phát động thi đua. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Thứ nhất, mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục phải là một pháo đài chống dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Thứ hai, mỗi giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên là một chiến sĩ. Từng cá nhân thực hiện đồng bộ, đầy đủ các yêu cầu của ngành y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua các khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương; đồng thời quan tâm công tác bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục.  

Thứ tư, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho người học và giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong nhà trường; phối hợp tốt với ngành y tế tổ chức tiêm phòng cho học sinh khi có điều kiện.

Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phong trào thi đua đặc biệt do Bộ GD&ĐT phát động.

Ông Trần Thế Cương cho biết, ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục.

leftcenterrightdel
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT Thủ đô hưởng ứng phong trào thi đua. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Trong thời gian trước mắt, theo ông Trần Thế Cương, ngành GD&ĐT Thủ đô tập trung, ưu tiên triển khai một số nội dung. Trong đó có việc tổ chức tốt lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp và trực tuyến toàn thành phố vào ngày 5-9, bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành nhân dịp bước vào năm học mới.

Đặc biệt, ông Trần Thế Cương thông tin: Năm học 2021-2022, thành phố thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỷ đồng. Nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong học kỳ 2, thành phố sẽ tiếp tục tham mưu để có thể miễn giảm 100% học phí cho học sinh.

Sau lễ phát động, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ sẽ ban hành kế hoạch để triển khai phong trào thi đua. Bộ trưởng cũng đề nghị các Giám đốc Sở GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, thủ trưởng các trường ĐH, CĐ sư phạm quan tâm chỉ đạo, cụ thể hoá các nội dung trên thành kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình với những nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt, sáng tạo để tổ chức thực hiện, thi đua.

LÊ ANH