Năm nay cả nước có 5.135 điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT, giảm 19.183 điểm 10 so với năm 2021 (năm 2021 cả nước có 24.318 điểm 10 ở các môn).Năm nay, phổ điểm các môn thi ổn định so với các năm trước, số lượng thí sinh được điểm trung bình trở lên nhiều. Phổ điểm dao động ở mức 5-7 điểm.

Qua phân tích dữ liệu điểm thi cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 671 bài thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm). Mức điểm này giảm mạnh so với năm ngoái (năm 2021 cả nước có 1.281 điểm liệt).

Cụ thể, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 982.728 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm, có 35 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186.222 (chiếm tỷ lệ 18,95%).

leftcenterrightdel
 

 

Là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi, môn Ngữ văn năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi năm 2021 có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn. Năm 2020, có 2 thí sinh được 10 điểm ở môn thi này. Cả nước có 981.407 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6,51 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113.888 (chiếm tỷ lệ 11,6%).

leftcenterrightdel
 

 

Môn Vật lý có 325.525 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm, có 154 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 24 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38.047 (chiếm tỷ lệ 11,69%).

leftcenterrightdel
 

 

Môn Hóa học có 327.370 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,7 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,0 điểm, có 158 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 49.900 (chiếm tỷ lệ 15,24%).

leftcenterrightdel
 

 

Môn Sinh học có 322.200 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm, có 5 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0,03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163.642 (chiếm tỷ lệ 50,79%).

leftcenterrightdel
 

 

Sau nhiều năm, điểm thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khả quan hơn, có 659.667 thí sinh tham gia thi bài thi này, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm; có 1.779 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127.557 (chiếm tỷ lệ 19,34%).

leftcenterrightdel
 

 

Môn Địa lý của cả có 657.423 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm, có 163 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47.986 (chiếm tỷ lệ 7,3%).

leftcenterrightdel
 

 

Cũng như năm 2021, Giáo dục công dân tiếp tục là môn thi có số lượng thí sinh được điểm 10 nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022), với hơn 2.836 điểm 10. Năm ngoái, cả nước có 18.680 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này. Năm nay có 554.347 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8,03 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.723 (chiếm tỷ lệ 1,03%).

leftcenterrightdel
 

 

Môn Tiếng Anh có 866,196 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm, có 125 điểm 10. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0,05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648 (chiếm tỷ lệ 51,56%).

leftcenterrightdel
 

 

KHÁNH HÀ