Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực từ tháng 1-2023, là căn cứ để các địa phương, nhà trường đầu tư trang thiết bị, tài liệu, sách... đúng quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường học đối với hoạt động dạy, học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công tác thư viện tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức của các thành viên nhà trường và phụ huynh học sinh về tác dụng, vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách, chung tay xây dựng hệ thống thư viện trường học.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Đồng thời, các đơn vị, trường học cần tăng cường tham mưu chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung sách báo, học liệu cho thư viện, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện; tổ chức các hoạt động thư viện sáng tạo, hiệu quả; chủ động hơn nữa trong việc báo cáo, tham mưu các cấp lãnh đạo những nội dung về thư viện trường học trong nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển văn hóa đọc...

Triển khai hệ thống phần mềm quản trị thư viện và học liệu số phục vụ dạy học tại địa chỉ: https://thuvien.hanoi.edu.vn; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định thư viện theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mang tính đồng bộ, liên thông trong quy trình thẩm định thư viện trường học.

Các cơ sở giáo dục hàng năm có trách nhiệm tổ chức tự đánh giá hoạt động thư viện theo các tiêu chuẩn theo quy định và đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên tổ chức đánh giá và công nhận thư viện.

NGỌC LÂM